Meny
MENY

Brukerveiledning

Uovision UV785-HD

© 2016 Friluftsmagasinet AS

Dette viltkameraet tar bilder ved deteksjon ved hjelp av en PIR sensor. Bildene blir lagret på en minnebrikke som plasseres i viltkameraet.
Bildene kan forhåndsvises i displayet på kameraet eller minnebrikken monteres i en minnebrikkeleser.

Ta deg gjerne tid til å lese gjennom «Tips & Råd for viltkamera»

Strømforsyning
Kontroller at kameraet er avslått før batterier/strømforsyning monteres.
Kameraet bruker 4, 8 eller 12 AA batterier.
Det anbefales å bruke 12 stk lithium AA batterier. Lithium batterier holder vesentlig
bedre i kulde enn alkaniske batterier.
Kameraet kan også bruke ekstern 6v,12v eller 220v strømforsyning (tilbehør).

SD‐kort
Kontroller at kameraet er avslått før SD‐kort monteres.
Åpne kameraet og sett inn et tomt SD‐kort i.h.t tegningen på kameraet.

Kontroller at SD‐kortet ikke er låst.
Dette kameraet godtar SD-minnekort på opptil 32GB.

Gå til innstillingsmenyen i viltkameraet (SETUP)
Sett OFF‐SETUP‐ON bryteren i SETUP posisjon.
La kameraet utføre oppstart.
I SETUP kan du ta et bilde manuelt ved å trykke på høyre pilknappe, merket “shot”.
Dersom kameraet har tatt bilder/videoer kan disse forhåndsvises i displayet ved å trykke
på OK‐knappen. Trykk pil opp eller pil ned for å bla i bildene.
Se forklaring av menyen lenger ned på siden.

Starte viltkameraet (ON).
Når alle innstillinger er fullført og klargjort for opptak settes OFF-SETUP-ON bryteren i SETUP posisjon. La kameraet utføre oppstart og skyv deretter bryteren opp i ON/PÅ posisjon. Displayet blir da sort.
Lukk kameraet med alle tre låsehempene og kameraet er klar til å ta bilder/video.

Slå av kameraet (OFF)
Sett OFF‐SETUP‐ON bryteren i OFF posisjon.
Ta ut batteriene dersom kameraet ikke skal brukes på en stund, slik at batteriene ikke
tappes. Kameraet bruker litt strøm selv om det er avslått.


Menyvalg i CAM.:

Kameramodus/Camera mode.
Velg mellom bilde, video eller bilde+video.

Kamera Scene / Camera Scene.
Velg mellom:

Auto – Kjapt oppsett for normalt bruk, med 8MP på dagtid og 3MP om natten.

Close Objects – Egner seg til bruk der dyrene passerer 35 meter unna kameraet. Her er det redusert IRlys for å hindre overeksponering og spare strøm.

Moving objects – Denne funksjonen benyttes der dyrene passerer kameraet og ikke stopper opp. Denne funskjonen forminsker sjansen for at dyret blir uklart.

Still objects – Lengre lukketid for økt bildekvalitet. Egner seg godt i tilfeller der dyrene står stille foran kamera.

2 bursts (N+M) – Her tar kameraet to bilder per deteksjon. Første bilde benytter “Auto”(N), andre bildet blir tatt med “Moving objects”(M).

3 bursts (N+M) – Her tar kameraet tre bilder per deteksjon, alle i “Auto”.

Chasing Photos – Her trigges kameraet opptil tre ganger innen 15 sekunder, uavhenging av utløserintervall.

Customize – Her velger du innstillingene selv; Photo Size 1,3MP, 3MP, 8MP, 12MP, Flash Power low, medium, high og Photo Burst 1-10 bilder per deteksjon.

Bildeformat.
Velg mellom 4:3 og 16:9.

Videostørrelse / Video Size.
Velg videostørrelse. NB! Kan kun velges dersom Kamerafunksjon er satt til «video».

Videolengde / Video Length.
Velg lengden på filmklippet 5 – 60 sekunder. NB! Kan kun velges dersom Kamerafunksjon er satt til «video».

Menyvalg i PIR:

Utløsermodus/ Trigger Mode.

PIR Trigger (bevegelsesmodus) – Her er kameraet stilt inn til å ta bilde eller vide på bevegelse

Time Lapse (intervallserier) – Her tar kameraet kun bilder på intervaller og vil ikke benytte PIRsensoren å ta bilder eller video ved bevegelse.

Both (en kombinasjon av PIR Trigger og Time Lapse) – I denne modusen vil kameraet ta bilder eller video ved bevegelse, samtidig som du får bilde til angitt tid, feks. hver fjerde time.

Følsomhet / Sensitivity.
Her velges følsomheten på kameraets PIR sensor. Ved å bruke “Auto” vil kameraet tilpasse seg temperaturer.

Utløserintervall / PIR Intervall.
Velg hvor ofte kameraet skal ta bilde/filme når det er bevegelse foran. Fra 5 sekunder til 60 minutter.

Intervallserie / Time Lapse.
Kameraet kan stilles til å ta bilder i en valgt intervall f.eks hver fjerde time. Når denne er satt til OFF/av vil kameraet kun ta bilde ved deteksjon.

Start-Stopp.
Her kan kameraet stilles til å kun virke mellom to klokkeslett. Når denne er satt til OFF/av vil kameraet være i drift hele døgnet.

Menyvalg i WKT

Kameraets arbeidstid/ Work Time 1 – 4.
Dersom man ikke ønsker at kameraet skal være aktivt hele døgnet, alle dager, kan man her regulere arbeidstiden til kameraet. Ved å trykke på en “Work Time” kan man stille inn start og stopptid, og hvilke dager man ønsker at kameraet
skal stå på.

Menyvalg i SYS:

Still klokke / Set Clock.
Her stilles klokkeslett og dato. Velg først ønsket datoformat, så still dato og klokke. Dette vil vises i tidsstempelet på hvert bilde viltkameraet tar.

Språk / Language
Velg ønsket språk.

Passord / Password.
Hvis denne settes i PÅ/ON låses kameraet med et passord på fire siffer. (HUSK dette passordet da glemt passord kan ikke tilbakestilles).

Rename.
Her kan du navngi kameraet ditt. Navnet du velger vil du se på infostripen nederst på bildene dine. (Her kan du ikke benytte
bokstavene æ, ø eller å).

Pip / Beep.
Tastelyd AV/PÅ.

Overskrive / Overwright.
Om denne settes i ON/PÅ vil kameraet skrive over de siste bildene i SD-kortet. SD-kortet fylles ikke og trenger ikke å byttes.

Formatere / Format.
Formaterer SD-kortet / Sletter alt innhold på SD-kortet.

Fabrikkinnstilling / Default Set.
Gjenopprett alle valgte innstillinger.

Software Version.
Sier kun noe om hvilken Software versjon som blir benyttet. For bruk av fabrikk eller support.

Se på bildene på din PC:
Dersom du ønsker å se på bildene på PC fremfor å se på dem i skogen på kameraet, kan du ta ut minnekortet og sette i din PC eller koble til USBkabel (ekstrautstyr).Declaration of Conformity to Directive 1999/5/EC
CE Caution:
 
Hereby, UOVision Technology(HongKong)Co.,Ltd declears that the wireless cameras UM565/UM565HD/UM535 (Norwegian user menu) is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. A copy of the DOC may be obtained throught the following address: UOVision Technology (HongKong) Co., Ltd. Room 802, the 5th Building, Donghua Research&Design Park, NanGuang Road, Nanshan District, Shenzhen, CHN 518054.
Lukk
Handle for 1500 kroner mer og få gratis frakt!
Gjelder klimanøytral servicepakke
(levert til nærmeste utleveringssted)
0 av 1500