Meny
MENY

Brukerveiledning

Uovision UV595-HD

© 2016 Friluftsmagasinet AS

Dette viltkameraet tar bilder ved deteksjon ved hjelp av en PIR sensor. Bildene blir lagret på en minnebrikke som plasseres i viltkameraet.
Bildene kan forhåndsvises i displayet på kameraet eller minnebrikken monteres i en minnebrikkeleser.

Ta deg gjerne tid til å lese gjennom «Tips & Råd for viltkamera»

Strømforsyning
Kontroller at kameraet er avslått før batterier/strømforsyning monteres.
Kameraet bruker 4, 8 eller 12 AA batterier.
Det anbefales å bruke 12 stk lithium AA batterier. Lithium batterier holder vesentlig
bedre i kulde enn alkaniske batterier.
Kameraet kan også bruke ekstern 6v,12v eller 220v strømforsyning (tilbehør).

SD‐kort
Kontroller at kameraet er avslått før SD‐kort monteres.
Åpne kameraet og sett inn et tomt SD‐kort i.h.t tegningen på kameraet.

Kontroller at SD‐kortet ikke er låst.

Gå til innstillingsmenyen i viltkameraet (SETUP)
Sett OFF‐SETUP‐ON bryteren i SETUP posisjon.
La kameraet utføre oppstart.
I SETUP kan du ta et bilde manuelt ved å trykke på pilknappen ⇒.
Dersom kameraet har tatt bilder/videoer kan disse forhåndsvises i displayet ved å trykke
på OK‐knappen. Trykk pil opp eller pil ned for å bla i bildene.
Se forklaring av menyen lenger ned på siden.

Starte viltkameraet (ON).
Når alle innstillinger er fullført og klargjort for opptak settes OFF-SETUP-ON bryteren i SETUP posisjon. La kameraet utføre oppstart og skyv deretter bryteren opp i ON/PÅ posisjon. Displayet blir da sort.
Lukk kameraet med alle tre låsehempene og kameraet er klar til å ta bilder/video.

Slå av kameraet (OFF)
Sett OFF‐SETUP‐ON bryteren i OFF posisjon.
Ta ut batteriene dersom kameraet ikke skal brukes på en stund, slik at batteriene ikke
tappes. Kameraet bruker litt strøm selv om det er avslått.


Menyvalg i CAM.:

Kamerafunksjon/Camera mode.
Velg mellom bilde, video eller bilde+video.

Bildestørrelse/ Photo Size.
Velg mellom ulike bildeoppløsninger.

Bildeserie/ Photo Burst.
Velg seriefotografering. 1,2 eller 3 bilder per detektering.

Videostørrelse / Video Size.
Velg videostørrelse. NB! Kan kun velges dersom Kamerafunksjon er satt til «video».

Videolengde / Video Length.
Velg lengden på filmklippet. NB! Kan kun velges dersom Kamerafunksjon er satt til «video».

Menyvalg i PIR:

Følsomhet / Sensitivity.
Velg følsomheten til sensoren. Høy/High, Low/Lav, Normal.

Utløserintervall / Trigger Intervall.
Her velges varigheten på hvor lenge kameraet skal gå i dvale etter bildetaking. NB! Dersom det ønskes mange bilder settes denne lavt f.eks 10 sekunder.

Intervallserie / Time Lapse.
Kameraet kan stilles til å ta bilder i en valgt intervall f.eks hver fjerde time. Når denne er satt til OFF/av vil kameraet kun ta bilde ved deteksjon.

Start-Stopp.
Her kan kameraet stilles til å kun virke mellom to klokkeslett. Når denne er satt til OFF/av vil kameraet være i drift hele døgnet.

Menyvalg i SYS:

Still klokke / Set Clock.
Her stilles klokkeslett og dato.

Infostripe / Time Stamp.
Dersom denne står i PÅ/ON vil en infostripe med klokkeslett, dato, månefase og temperatur vises nederst på hvert bilde.

Rekkevidde IR lys/Flash Range.
Her velges rekkevidden til IR lyset, 6 meter/ 12 meter.

Passord / Password.
Her kan et 4 siffer passord aktiveres. Fabrikkinnstilt passord er 0000.

Språk / Language.
Engelsk eller Finsk menyspråk.

Pip.
Tastelyd AV/PÅ.

Overskrive / Overwright.
Om denne settes i ON/PÅ vil kameraet skrive over de siste bildene i SD-kortet. SD-kortet fylles ikke og trenger ikke å byttes.

Formatere / Format.
Formaterer SD-kortet / Sletter alt innhold på SD-kortet.

Fabrikkinnstilling / Default Set.
Gjennopprett alle valgte innstillinger.


Tilbehør til viltkamera


Declaration of Conformity to Directive 1999/5/EC
CE Caution:
 
Hereby, UOVision Technology(HongKong)Co.,Ltd declears that the wireless cameras UM565/UM565HD/UM535 (Norwegian user menu) is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. A copy of the DOC may be obtained throught the following address: UOVision Technology (HongKong) Co., Ltd. Room 802, the 5th Building, Donghua Research&Design Park, NanGuang Road, Nanshan District, Shenzhen, CHN 518054.
Lukk
Handle for 1500 kroner mer og få gratis frakt!
Gjelder klimanøytral servicepakke
(levert til nærmeste utleveringssted)
0 av 1500