Meny
MENY

Brukerveiledning

Uovision UM595‐2G

© 2016 Friluftsmagasinet AS

Dette kameraet er et MMS kamera. Kameraet tar bilder ved deteksjon ved hjelp av en PIR sensor.
Bildene blir sendt til deg og/eller andre som MMS eller e‐post til en telefon og/eller epost i.h.t valgte innstillinger (Oppsettet må gjøres via en datamaskin. Se brukerveiledning for GSM oppsett).
Denne veiledningen forklarer hvordan du kommer i gang og kameramenyen.
Ta deg gjerne tid til å lese gjennom «Tips & Råd for viltkamera»

Strømforsyning
Kontroller at kameraet er avslått før batterier/strømforsyning monteres.
Kameraet bruker 4, 8 eller 12 AA batterier.
Det anbefales å bruke 12 stk lithium AA batterier. Lithium batterier holder vesentlig
bedre i kulde enn alkaniske batterier.
Kameraet kan også bruke ekstern 6v,12v eller 220v strømforsyning (tilbehør).

SD‐kort og SIM‐kort
Kontroller at kameraet er avslått før SD‐kort og SIM‐kort monteres.
Åpne kameraet og sett inn et SIM‐kort og tomt SD‐kort i.h.t tegningen på kameraet.

Kontroller at SD‐kortet ikke er låst.
PIN‐koden på SIM‐kortet må deaktiveres i en mobiltelefon før bruk i viltkameraet.

NB! SIM-kort må aktiveres hos leverandør dersom dette ikke er gjort. Tvilling-SIM anbefales ikke da dette kan skape problemer i fht toveiskommunikasjon.

GSM‐funksjon (sending av bilder)
Vennligst se brukerveiledningen for GSM‐oppsett.

Starte viltkameraet (ON)
Når alle innstillinger er fullført og klargjort for opptak settes OFF‐SETUP‐ON bryteren i
SETUP posisjon. La kameraet utføre oppstart og kontroller at signalstyrken er
tilfredsstillende.
Skyv deretter bryteren opp i ON posisjon. Displayet blir da sort.
Lukk kameraet med låsehempen og kameraet er klar til å ta bilder/video.

Varsellampe i front vil blinke ca 10-15 sek etter oppstart. Når lampen slukkes er kameraet aktivt.

Gå til innstillingsmenyen i viltkameraet (SETUP)
Sett OFF‐SETUP‐ON bryteren i SETUP posisjon.
La kameraet utføre oppstart.
I SETUP kan du ta et bilde manuelt ved å trykke på knappen med kamerasymbolet.
Dersom kameraet har tatt bilder/videoer kan disse forhåndsvises i displayet ved å trykke
på Play‐knappen. Trykk opp eller ned for å bla i bildene.
Se tabellen under for forklaring av menyen.
Merk at mange av innstillingene må utføres i oppsettprogrammet (se
brukerveiledningen for GSM‐oppsett).

Slå av kameraet (OFF)
Sett OFF‐SETUP‐ON bryteren i OFF posisjon.
Ta ut batteriene dersom kameraet ikke skal brukes på en stund, slik at batteriene ikke
tappes. Kameraet bruker litt strøm selv om det er avslått.

NB! For å kunne sette opp kameraet på PC må man laste ned winRAR.CAM Menyvalg Funksjon
Kameramodus/ Camera Mode Velg mellom bilde og video.
Bildestørrelse/ Photo Size Velg mellom 3MP/5MP/8MP/12MP(interpolert)
Bildeserie/ Photo Burst Velg seriefotografering. 1,2 eller 3 bilder per detektering.
NB! Dersom MMS funksjonen på kameraet er aktivert vil kameraet kun sende det første bildet.
Videostørrelse / Video Size Velg videostørrelse. NB! Kan kun velges dersom Kamerafunksjon er satt til «video».
Videolengde / Video Length Velg lengden på filmklippet, 5‐60 sekunder.
NB! Kan kun velges dersom Kamerafunksjon er satt til «video».
PIR
Følsomhet / Sensitivity Velg følsomheten til sensoren. Høy/High, Low/Lav, Normal, Av.
Utløserintervall / Trigger Intervall Her velges varigheten på hvor lenge kameraet skal gå i dvale etter bildetaking.
NB! Dersom det ønskes mange bilder settes denne lavt f.eks 10 sekunder.
Intervallserie / Time Lapse Kameraet kan stilles til å ta bilder i en valgt intervall f.eks hver fjerde time. Når denne er satt til OFF/AV vil kameraet kun ta bilde ved deteksjon.
NB! Om du mottar unormalt mange tomme bilder, kontroller om denne funksjonen er aktivert.
Start‐Stopp Her kan kameraet stilles til å kun virke mellom to klokkeslett. Når denne er satt til OFF/av vil kameraet være i drift hele døgnet.
NB! Om du kun mottar i en liten periode ila døgnet, kontroller om denne funksjonen er aktivert.
GSM
Sendingsmodus / Send Mode Dette valget gjøres i GSM oppsettet. Daglig rapport/Daily report. Øyeblikkelig / Instant. Av / Off.
Send via Dette valget gjøres i GSM oppsettet. MMS – bildet sendes som MMS til telefon og/eller e‐post. GPRS – bildet sendes via smtp til e‐post.
Send til / Send To Dette valget gjøres i GSM oppsettet. Telefon / Phone. E‐post / Email. Begge / Both
Mottakere / Recipients Dette valget gjøres i GSM oppsettet. Trykk «Enter» for å se hvilke mottakere som er registrert.
SMS av/på SMS Switch Dette valget gjøres i GSM oppsettet. Om denne sette til ON i GSM oppsettet vil du kunne kommandere kameraet ved å sende det en SMS‐kode. Se lenger ned i veiledningen for mer info.
Posisjon / Location Trykk «Enter» for å se posisjonen i kameradisplayet. Lengdegrad og breddegrad. NB!Kameraet kan sende posisjonen etter å ha mottatt en SMS kode dersom SMS Switch er satt til ON. Se lenger ned i veiledningen for mer info.
Programvare / Download Tool Vennligst se veiledningen for GSM oppsettet. Last ned programvaren til et tomt SD‐kort. Putt deretter SD‐kortet i en PC for å gjøre nødvendige innstillinger i oppsettprogrammet.
SYS
Still klokke / Set Clock Her stilles klokkeslett og dato. MM/DD/ÅÅÅÅ og TT:MM:SS Dette vil vises i tidsstempelet på hvert bilde viltkameraet tar.
Bluetooth Her skrur du på bluetooth for oppsett eller synkronisering.
​ Se avsnitt lengre ned om disse funksjonene.
Synkronisering/ Synchronization Trykk her for å synkronisere oppsettet mot en annen enhet. Se avsnitt lengre ned om denne funksjonen.
Tidsstempel / Time Stamp Dersom denne står i PÅ/ON vil en infostripe med klokkeslett, dato, månefase og temperatur vises nederst på hvert bilde.


Sett opp kameraet ved å bruke APP via bluetooth

Her ser du en av nyhetene til UM595‐2G, nemlig oppsett via APP.
Du gjør følgende:
1) Last ned appen UOVSETUP_BT (link til denne finner du på varekortet på
magasinet.no)
2) Gå inn i menyen på viltkameraet ved å sette OFF‐SETUP‐ON bryteren i “SETUP”. Trykk
deg frem til bluetooth som ligger under “SYS”
3) Sett “bluetooth” til “on” og åpne appen på din android‐enhet. Velg “Unselected” i
appen
4) Du vil få opp ditt kamera i display på mobilen. Velg denne.
5) Du kan nå gjøre alle innstillinger som ønsket. Når du er ferdig, trykk Upload. “Update
sucess” vil vises i skjermen på vilkameraet og du er nå ferdig.

Når dette vises i skjermen er enhetene synkroniser.

Synkronisering av kameraer

Dersom du besitter flere kameraer og ikke ønsker å gjøre samme oppsett flere ganger, kan du nå kopiere fra ditt første oppsett:
1) Sett opp det første kameraet som ønsket. Skru så på bluetooth på dette kameraet.
2) På de neste kameraene velger du “synchronization” ‐ trykk OK.

Sett SMS Switch / SMS av/på til ON i GMS‐oppsettet.

SMS kommandoer

Denne modellen har toveiskommunikasjon og man kan da sende viltkameraet en SMS kode for å gi kameraet en kommando. Kodene sendes til nummeret på SIM‐kortet som står i viltkameraet dersom SMS Switch / SMS av/på er satt til ON i GMS‐oppsettet.
Dersom denne funksjonen skal fungere kan du ikke benytte landskoder (0047 eller +47)
Man kan bl.a. sende kameraet en SMS‐melding for å:
  • Skifte mellom bilde og videoopptak.
  • Legge til/fjerne telefonnummer og/eller epostadresser.
  • Be kamera ta et bilde og sende dette.
Dersom kameraet har flere telefonmottakere kan kun hovednummeret (nummeret som
skrives først i oppsettet) mulighet til å legge til/fjerne mottakere.
De øvrige kommandoene kan alle benytte.

Legge til telefonnummer – #140#1#telefonnummer#

Fjerne telefonnummer – #140#0#telefonnummer#

Legg til epostadresse – #141#1#epostadresse#

Fjerne epostadresse – #141#0#epostadresse#

Velg bildemodus – #310#P#

Velg videomodus – #310#V#

Be om et bilde – #500#

Kameraposisjon – #510#

Sett SMS Switch / SMS av/på til ON i GMS‐oppsettet.

Tilbehør til viltkamera


Declaration of Conformity to Directive 1999/5/EC
CE Caution:
 
Hereby, UOVision Technology(HongKong)Co.,Ltd declears that the wireless cameras UM565/UM565HD/UM535 (Norwegian user menu) is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. A copy of the DOC may be obtained throught the following address: UOVision Technology (HongKong) Co., Ltd. Room 802, the 5th Building, Donghua Research&Design Park, NanGuang Road, Nanshan District, Shenzhen, CHN 518054.
Lukk
Handle for 1500 kroner mer og få gratis frakt!
Gjelder klimanøytral servicepakke
(levert til nærmeste utleveringssted)
0 av 1500