Meny
MENY

Brukerveiledning

UM785-3G viltkamera

© 2016 Friluftsmagasinet AS

Dette kameraet er et MMS kamera. Kameraet tar bilder ved deteksjon ved hjelp av en PIR sensor.
Bildene blir sendt til deg og/eller andre som MMS eller e‐post til en telefon og/eller epost i.h.t valgte innstillinger (Oppsettet må gjøres via en datamaskin. Se brukerveiledning for GSM oppsett).
Denne veiledningen forklarer hvordan du kommer i gang og kameramenyen.
Ta deg gjerne tid til å lese gjennom «Tips & Råd for viltkamera»

Strømforsyning
Kontroller at kameraet er avslått før batterier/strømforsyning monteres.
Kameraet bruker 4, 8 eller 12 AA batterier.
Det anbefales å bruke 12 stk lithium AA batterier. Lithium batterier holder vesentlig bedre i kulde enn alkaniske batterier.
Kameraet kan også bruke ekstern 6v,12v eller 220v strømforsyning (tilbehør).

SD‐kort og SIM‐kort
Kontroller at kameraet er avslått før SD‐kort og SIM‐kort monteres.
Åpne kameraet og sett inn et SIM‐kort og tomt SD‐kort i.h.t tegningen på kameraet.

Kontroller at SD‐kortet ikke er låst.
PIN‐koden på SIM‐kortet må deaktiveres i en mobiltelefon før bruk i viltkameraet.

NB! SIM-kort må aktiveres hos leverandør dersom dette ikke er gjort. Tvilling-SIM anbefales ikke da dette kan skape problemer for toveiskommunikasjon.

GSM‐funksjon (sending av bilder)
Vennligst se brukerveiledningen for GSM‐oppsett.

Starte viltkameraet (ON)
Når alle innstillinger er fullført og klargjort for opptak settes OFF‐SETUP‐ON bryteren i SETUP posisjon.
La kameraet utføre oppstart og kontroller at signalstyrken er tilfredsstillende.
Skyv deretter bryteren opp i ON posisjon. Displayet blir da sort.
Lukk kameraet med låsehempen og kameraet er klar til å ta bilder/video.

Varsellampe i front vil blinke ca 10-15 sek etter oppstart. Når lampen slukkes er kameraet aktivt.

Gå til innstillingsmenyen i viltkameraet (SETUP)
Sett OFF‐SETUP‐ON bryteren i SETUP posisjon.
La kameraet utføre oppstart.
I SETUP kan du ta et bilde manuelt ved å trykke på knappen merket “SHOT”.
Dersom kameraet har tatt bilder/videoer kan disse forhåndsvises i displayet ved å trykke på Play‐knappen.
Trykk opp eller ned for å bla i bildene.
Se tabellen under for forklaring av menyen.
Merk at mange av innstillingene må utføres i oppsettprogrammet (se brukerveiledningen for GSM‐oppsett).

Slå av kameraet (OFF)
Sett OFF‐SETUP‐ON bryteren i OFF posisjon.
Ta ut batteriene dersom kameraet ikke skal brukes på en stund, slik at batteriene ikke tappes.
Kameraet bruker litt strøm selv om det er avslått.

NB! For å kunne sette opp kameraet på PC må man laste ned winRAR.Menyvalg i CAM.:

Kameramodus/Camera mode.
Velg mellom bilde, video eller bilde+video.

Kamera Scene / Camera Scene.
Velg mellom:

Auto – Kjapt oppsett for normalt bruk, med 8MP på dagtid og 3MP om natten.

Close Objects – Egner seg til bruk der dyrene passerer 3-5 meter unna kameraet. Her er det redusert IR lys for å hindre overeksponering og for å spare strøm.

Moving objects – Denne funksjonen benyttes der dyrene passerer kameraet og ikke stopper opp. Denne funksjonen reduserer sjansen for at bildet av dyret blir uklart.

Still objects – Lengre lukketid for økt bildekvalitet. Egner seg godt i tilfeller der dyrene står stille foran kamera.

2 bursts (N+M) – Her tar kameraet to bilder per deteksjon. Første bilde benytter “Auto”(N), andre bildet blir tatt med “Moving objects”(M).

3 bursts (N) – Her tar kameraet tre bilder per deteksjon, alle i “Auto”.

Chasing Photos – Her trigges kameraet opptil tre ganger innen 15 sekunder, uavhenging av utløserintervall.

Customize – Her velger du innstillingene selv; Photo Size 1,3MP, 3MP, 8MP, 12MP. Flash Power low, medium, high. Photo Burst 1-10 bilder per deteksjon.

Bildeformat.
Velg mellom 4:3 og 16:9.

Videostørrelse / Video Size.
Velg videostørrelse. NB! Kan kun velges dersom Kamerafunksjon er satt til «video».

Videolengde / Video Length.
Velg lengden på filmklippet 5 – 60 sekunder. NB! Kan kun velges dersom Kamerafunksjon er satt til «video».

Menyvalg i PIR:

Utløsermodus/ Trigger Mode.

PIR Trigger (bevegelsesmodus) – Her er kameraet stilt inn til å ta bilde eller video på bevegelse

Time Lapse (intervallserier) – Her tar kameraet kun bilder på intervaller og vil ikke benytte PIR-sensoren til å ta bilder eller video ved bevegelse.

Both (en kombinasjon av PIR Trigger og Time Lapse) – I denne modusen vil kameraet ta bilder eller video ved bevegelse, samtidig som kameraet tar bilde til angitt tid, feks. hver fjerde time.

Følsomhet / Sensitivity.
Her velges følsomheten på kameraets PIR sensor. Ved å bruke “Auto” vil kameraet tilpasse seg temperaturer.

Utløserintervall / PIR Intervall.
Velg hvor ofte kameraet skal ta bilde/filme når det er bevegelse foran. Fra 5 sekunder til 60 minutter.

Intervallserie / Time Lapse.
Kameraet kan stilles til å ta bilder i en valgt intervall f.eks hver fjerde time. Når denne er satt til OFF/av vil kameraet kun ta bilde ved deteksjon/bevegelse. NB! Ved unormalt mange tomme bilder, kontroller om denne funksjonen er aktivert.

Kameraets arbeidstid/Work Time 1-4
Dersom man ikke ønsker at kameraet skal være aktivt hele døgnet, alle dager, kan man her regulere arbeidstiden til kameraet. Ved å trykke på en “Work Time” kan man stille inn start og stopptid, og hvilke dager man ønsker at kameraet skal stå på.

Menyvalg i NET

Sendingsmodus / Send Mode
NB! Dette valget gjøres i GSM oppsettet.
Her ser du innstillingen for når bildene skal sendes fra kameraet:

 • Øyeblikkelig/ Instant.
 • Daglig rapport / Daily report.
 • Øyeblikkelig og daglig rapport.
 • Av / Off.

Når man trykker OK, velger man også hvor mange bilder kameraet sender pr. døgn.

Send til / Send To
NB! Dette valget gjøres i GSM oppsettet.
Her ser du innstillingen for hva og hvem kameraet skal sende bildene til:

 • Telefon / Phone, telefonnummer som mottar bilder.
 • E-post / Email, epostadresser som mottar bilder. Her velges også størrelsen på bilde/video som skal sendes (stort/lite).

Legg til telefonnummer / Edit Phone
NB! Dette valget gjøres i GSM oppsettet.

Mottakere / Recipients
NB! Dette valget gjøres i GSM oppsettet.
Trykk “Enter” for å se hvilke mottakere som er registrert.

SMS av/på / SMS Switch
NB! Dette valget gjøres i GSM oppsettet.

Om denne settes i ON i GSM oppsettet vil du kunne kommandere kameraet ved å sende en SMS-kode. Kodene ser du lenger ned i denne veiledningen.

Programvare / Download Tool
NB! Vennligst les mer om dette i GMS oppsettet.

 

Her laster du ned programvaren til et tomt SD-kort. Putt deretter SD-kortet i en PC for å gjøre nødvendige innstillinger i oppsettprogrammet.

Menyvalg i SYS:

Still klokke / Set Clock.
Her stilles klokkeslett og dato. Velg først ønsket datoformat, så still dato og klokke. Dette vil vises i tidsstempelet på hvert bilde viltkameraet tar.

Språk / Language
Velg ønsket språk.

Passord / Password.
Hvis denne settes i PÅ/ON låses kameraet med et passord på fire siffer. (HUSK dette passordet da glemt passord kan ikke tilbakestilles).

Rename.
Her kan du navngi kameraet ditt. Navnet du velger vil du se på infostripen nederst på bildene dine. (Her kan du ikke benytte
bokstavene æ, ø eller å).

Wifi SD test.
Test ditt Wifi SD dersom du bruker dette.

Pip / Beep.
Tastelyd AV/PÅ.

Overskrive / Overwright.
Om denne settes i ON/PÅ vil kameraet skrive over de siste bildene i SD-kortet. SD-kortet fylles ikke og trenger ikke å byttes eller tømmes.

Formatere SD-kort / Format.
Hvis du velger JA/YES slettes alt innhold på SD-kortet.

Fabrikkinnstilling / Default Set.
Gjenopprett alle valgte innstillinger.

Software Version.
Sier kun noe om hvilken Software versjon som blir benyttet. For bruk av fabrikk eller support.Sett opp kameraet ved å bruke CamCtrl_M APP

Med denne appen kan du fjernstyre og gjøre innstillinger på ditt Uovision UM 785-3G viltkamera.

 • Last ned appen CamCtrl_M i Google Play.

Når appen er lastet ned og innstallert på din Android smarttelefon;

 • Åpne appen
 • Trykk på “+” nede i venstre hjørne.
 • Velg UM785-HD i rullgardinmenyen “model”.
 • Velg et navn til kameraet i feltet “Camera name”.
 • I feltet “Phone Number” taster du inn telefonnummeret på SIM-kortet som står i viltkameraet.
 • Trykk på OK.

Om du ønsker norsk språk i appen trykker du på drivhjulet øverst i høyre hjørne. Velg “language” og velg “norsk”.

I appens meny finner du hovedgruppene for innstillingene nederst. Ved å trykke på en av de ser du valgene for kommandoene du kan benytte.
Under “Communication” kan du sette opp alle innstillinger for ditt viltkamera, uten å gå via en PC.


Sett SMS Switch / SMS av/på til ON i GMS‐oppsettet.

SMS kommandoer

Denne modellen har toveiskommunikasjon og man kan da sende viltkameraet en SMS kode, eller benytte appen som beskrevet over, for å gi kameraet en kommando. Kodene sendes til nummeret på SIM‐kortet som står i viltkameraet dersom SMS Switch / SMS av/på er satt til ON i GMS‐oppsettet.
Dersom denne funksjonen skal fungere kan du ikke benytte landskoder (0047 eller +47)
Man kan bl.a. sende kameraet en SMS‐melding for å:
 • Skifte mellom bilde og videoopptak.
 • Legge til/fjerne telefonnummer og/eller epostadresser.
 • Be kameraet ta et bilde og sende dette.
Dersom kameraet har flere telefonmottakere kan kun hovednummeret (nummeret som
står først i oppsettet) mulighet til å legge til/fjerne mottakere.
De øvrige kommandoene kan alle benytte.

Legge til telefonnummer #210#telefonnummer#

Fjerne telefonnummer #210##

Legg til epostadresse #211#epostadresse#

Fjerne epostadresse #211##

Velg bildemodus #310#0#

Velg videomodus #310#2#

Velg både video og bilde #310#2#

Be om et bilde #110#

Kameraposisjon #360#

Tilbehør til viltkamera


Declaration of Conformity to Directive 1999/5/EC
CE Caution:
 
Hereby, UOVision Technology(HongKong)Co.,Ltd declears that the wireless cameras UM565/UM565HD/UM535 (Norwegian user menu) is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. A copy of the DOC may be obtained throught the following address: UOVision Technology (HongKong) Co., Ltd. Room 802, the 5th Building, Donghua Research&Design Park, NanGuang Road, Nanshan District, Shenzhen, CHN 518054.

Sett SMS Switch / SMS av/på til ON i GMS‐oppsettet.

Lukk
Handle for 1500 kroner mer og få gratis frakt!
Gjelder klimanøytral servicepakke
(levert til nærmeste utleveringssted)
0 av 1500