Meny
MENY

Scoutguard SG880MK-18mHD viltkamera

Brukerveiledning

© 2018 Friluftsmagasinet AS

Dette kameraet er et MMS kamera. Kameraet tar bilder ved deteksjon ved hjelp av en PIR sensor.
Bildene blir sendt til deg og/eller andre som MMS eller e‐post til en telefon og/eller epost i.h.t valgte innstillinger.
Denne veiledningen forklarer hvordan du kommer i gang og kameramenyen.
Ta deg gjerne tid til å lese gjennom «Tips & Råd for viltkamera»

Innhold

1. Kom i gang

2. Kamerafunskjoner

2.1 Batteri og strømforsyning

2.2 SD kort informasjon og SIM kort informasjon

2.3 Kamerafunksjoner

2.4 Trigger funksjoner

2.5 Manuell foto/video

2.6 Behandle foto/video

2.7 Sende bilder

2.8 Laserpeker

3. Kamerainnstilling og display

3.1 Innstillinger Interface og display

3.2 Kommunikasjon

3.3 Kameraoppsett Software

3.4 Mobil APP

3.5 SMS kommando liste

3.6 Kamerainnstilling

4. PIR sensor

1. Kom igang

2. Grunnleggende

2.1 Batteri og strømforsyning

Dette viltkamera bruker 4 eller 8 AA batterier.

 • Vi anbefaler Lithium batterier i viltkameraer da disse holder bedre når det er kaldt. Oppladbare NiMH batterier og Alkaline kan også brukes. Når batteriene nærmer seg oppbrukt vil kameraet automatisk slå seg av.

Det kan også brukes en ekstern DC 6-Volt, 2 Amp adapter som strømforsyning (ikke inkl.).

2.2 SD minnekort

For best mulig utbytte av kameraet anbefales det å bruke minnekort med Class 10 eller bedre.

 • Sett inn minnekort i kameraet før det skrus på

Dette kameraet støtter minnekort på opptil 32GB. Kameraet har ingen internminne og vil ikke virke om minnekortet mangler eller er satt i feil.

 • Sjekk at minnekortet ikke er låst før du setter det inn i kameraet.

Kameraet vil skru seg av om du setter er låst minnekort i kameraet.
Dersom du opplever problemer med et minnekort, forsøk å formater minnekortet ved hjelp av kameramenyen.

 • Sett inn SIM kort i kameraet før du skrur det på.

SIM slotten er laget for standard SIM størrelse, dersom du har nano eller micro må du bruke en adapter.

NB! Kameraet vil fortsatt fungere uten SIM kort, men det vil ikke ha muligheten til å sende bilder som MMS eller epost.

2.3 Kamerafunksjoner

Dra Power bryteren til de ulike posisjonene for å få tilgang til de ulike kamerafunksjonene:

 • OFF Mode

Skrur av kameraet. Kamaeraet vil fortsatt bruke litt strøm selv om det står i OFF modus. Dersom du ikke skal bruke kameraet på en stund er det lurt å fjerne batteriene.

 • TEST/SETUP Mode

Her kan du endre innstillinger eller forhåndsvise bilder og video på LCD skjermen.

 • ON Mode [ Hunting Mode ]

Kameraet vil ta bilder eller video når en det oppdager en bevegelse og/eller i en spesifikk tidsintervall, alt etter hva du har stilt inn. Bevegelsesindikator (rød LED) vil blinke i ca 10 sekunder før det blir aktivt etter at kameraet er satt i ON.

2.4 Trigger funksjoner

Kameraet har tre ulike trigger moduser:
PIR Trigger/Sensitivity, Time Lapse, og en kombinasjon av PIR/Time Lapse mode.
Velg en av disse i menyen (PIR Trigger/Sensitivity, PIR Interval, and Time Lapse).

PIR Trigger/Sensitivity: Kontrollerer hvor responsiv kameraet skal være på bevegelser i sensorområdet. Dersom denne er satt til OFF vil ikke kameraet fange bevegelser innenfor sensorområdet.

Time Lapse: Kameraet vil aktiveres og ta bilde på en forhåndsbestemt intervall uavhengig om det er bevegelse i sensorområdet eller ikke.  Når denne er satt til OFF er denne funksjonen deaktivert.

Combined PIR/Time Lapse: Du kan kombinere PIR og Time Laps ved å gjøre følgende:

PIR Trigger/Sensitivity må ikke være satt til OFF

Time Lapse intervall må være satt til en verdi ulik 0.

Kameraet vil nå ta bilder/video på en gitt intervall og i tillegg hvis det oppdages en bevegelse i sensorområdet.

NB! Innstilling av PIR:

PIR Interval

Denne bestemmer hvor lenge PIR sensoren skal være deaktivert etter at den har oppdaget bevegelse. I denne perioden vil ikke kameraet oppdage bevegelser i sensorområdet eller aktivere Time Laps dersom dette er aktivert.

2.5 Manuelle bilder/video

Sett kameraet i SETUP og trykk ► på fjernkontroll for manuelt trigge et bilde eller video. Trykk ► for å avslutte videoen.

2.6 Behandle bilder/video

Place the camera in TEST/SETUP Mode and press OK on the remote to view images or videos. The latest image or video will be shown on the LCD screen.

Se bilder/video på kameraet:

Trykk ▲ eller ▼ for å se neste eller forrige bilde/video. Trykk OK for å spille av video.

Slette:

Trykk OK  på fjernkontrollen i Test/Setup Mode for å få tilgang til bilder/video. Trykk MENU tasten for å gå til Playback mode. Trykk▲ eller ▼ for å finne Delete valget. Trykk OK når Del One er markert. Trykk OK igjen for å bekrefte at du vil slette bildet elller videoen.

2.7 Sende bilder

Bilder kan bli sendt direkte til din smarttelefon eller epost avhengig av dine Send Mode innstillinger i kameraet. Epost og telefoninformasjon må settes i Menu valget mens kameraet er står i TEST/SETUP Mode. Bilder kan kun bli sendt når kameraet har gode nok signaler og når SIM kortet er riktig satt opp og installert.

Send Mode innstillingene vil bestemme hvor ofte bilder blir sendt. Valgene “Daily Report” og “Instant” vil kun være aktive når kameraet står i ON. Mer info i avsnitt 3.6.

2.8 Laserpeker

Laserpekeren kan aktiveres for å hjelpe deg å finne riktig posisjon på kameraet. Trykk på fjernkontrollen for å aktivere laseren.

NB!: Rett ikke laseren mot mennesker eller se direkte på laseren.

3. Innstillinger for kameraoppsett og display

Fjernkontrollen som følger med kameraet er påkrevd for innstillinger av kameraet. Vent i 10-20 sekunder etter at kameraet er aktivert for at kameraet skal oppdage fjernkontrollen. Et ikon vil bli synlig i LCD skjermen når kameraet har oppdaget fjernkontrollen. Fjernkontrollen har en rekkevidde på ca 10 meter. Fjernkontrollen vil ikke fungere dersom antennen på kameraet ikke er montert.

3.1 Interface og display

For å oppdatere eller endre innstillingene setttes bryteren til TEST/SETUP posisjonen.

Når kameraet er satt i TEST/SETUP Mode vil skjermen aktiveres og vise:

3.2 Kommunikasjon

Kameraet kan motta og respondere på kommandoer sent via SMS, MMS, GRPS, samt Apple eller Android APP, så lenge kamerainnstillingene er satt riktig.

Kameraet støtter: GSM (MHz): 850, 900, 1800, 1900 WCDMA (MHz): 850, 900, 1900, 2100

For å aktivere SMS funksjonen ved å bruke APP, følg disse stegene:

 1. Sett kameraet i Test/Setup Mode og gå til Setup valget.
 2. Sett SMS control til ON.

For MMS og GPRS funksjonalitet, sett disse Setupvalgene:

 1. MMS set GPRS set
 2. Send to Phone

Innstillingene og parameterne vil variere mellom de ulike abonnementleverandørene. Kontakt din leverandør for informasjon om parametere som må settes i kameraet.

3.3 Oppsett Software

Den enkleste måten å sett opp kameraet på er å laste ned software for oppsettet (lastes direkte ned som en zippet fil til din PC fra produsentens nettside). Her vil også en fyldig brukerveiledning for oppsettet ligge.

Velg ønsket kameramodell – i dette tilfellet SG880MK – 18mHD:

Først velger du land – Norway – og deretter din mobilabonnementleverandør (step1).
Legg inn ditt mobilnummer i feltet Admin Number og din epostadresse i “ Receive Email 1 ” (step3). Ved første gangs bruk er det anbefalt å velge default settings (step2). Dersom det er andre innstillinger du vil endre klikk på “ Change Setting”.

Lagre txt filen i rotkatalogen på minnekortet etter at alle innstillinger er fullført (step4); sett inn SD minnebrikken i kameraet og fila vil automatisk forsvinne når kameraet skrus på. Dine innstillinger er nå lagret i kameraet.

3.4 APP

Når kameraet står i ON kan du nedre noen av grunninnstillingene via en mobil APP. Denne APPen er tilgjengelig til Android og Apple.

For Android kan APPen lastes ned herfra: http://www.bolymedia.com/index/Support

For Apple, søk på BGTools i Apple APP store.

3.5 SMS kommando

Du kan sende SMSkommandoer til kameraet. Merk at det kun er nummeret som er satt som Admin Phone som kan sende kommandoer til kameraet. Admin Phone er det første nummeret du la inn i punkt 3.3.

Legg til telefonnummer: #n#telefonnummer1#telefonnummer2#telefonnummer3#

Merk at du kun kan legge til max 3 telefonnummer i tillegg til Admin Phone.

Legg til epostadresser: #r#epost@adresse1.no#epost@adresse2.no#epost@adresse3.no#

Merk at du kun kan legge til max 3 eposter i tillegg til hovedadressen.

Få tilsendt bilde til telefon: #t#

Få tilsendt bilde til epost via GPRS: #t#e#

3.6 Kamerainnstillinger

For å gå til kamerainntillingene trykk MENUTEST mode. Med fjernkontroll brukes “▲” eller “▼” for å velge inntillingene, bruk “◄” or “►” for å velge og “OK” for å lagre.

Husk å trykke OK etter hver endring av innstillinger for å lagre disse.

Language/språk

Velg ønsket språk: English, Finnish, German, Swedish.
Fabrikkinnstilling: English

Camera Mode/kamerafunksjon

Velg Photo, Video eller Pic+Video
Fabrikkinnstilling: Photo

Set Clock/still inn klokke og dato

Still inn klokke og dato. Dersom du bytter batteri må dette stilles på nytt. Datoformatet er mm/dd/åååå, klokkeformatet er time: minutt: sekund.
Tilgjengelige år er mellom 2009 og 2050.

Photo size/bildestørrelse

Velg bildestørrelse; 18MP, 12MP eller 5MP.
Fabrikkinnstilling: 18MP

Photo burst/antall bilder pr deteksjon

Velg antall bilder kameraet skal ta pr deteksjon.
Fabrikkinnstilling: 1

Video size/videostørrelse

Velg videostørrelse: 1920×1080, 1280×720 eller 640×480.
Fabrikkinnstilling: 1920×1080

Video length/videolengde

Velg lengde på videoer. Dette valget er kun aktiv og justerbar dersom kameraet er i ON og i videomodus.Velg mellom 5 og 60 sekunder. Trykk LEFT or RIGHT før å øke eller redusere med 1 sekund.
Fabrikkinnstilling: 10 sekunder

Time lapse

Time lapse betyr at kamera tar bilder/video på en satt intervall uavhengig om det er bevegelse i kameraets sensorområde. Fra fabrikk er denne funksjonene deaktivert. Dersom denne endres til en verdi ulik 0 vil kameraet settes i Time Laps modus og det vil ta bilder på den satte intervallen, f.eks. hvert 5 minutt.
NB! Dersom PIR Trigger er satt til Off, vil ikke Time Lapse kunne bli satt i Off.
Fabrikkinnstilling: OFF/Av

PIR utløser

Velg følsomheten til PIR sensoren.

Denne definerer følsomheten til PIR sensoren. Det er fire valg: High, Normal, Low and Off. Fabrikkinnstilling er “Normal”. En høyere følsomhet betyr at kameraet er mer følsomt ovenfor bevegelser. I områder med lite forstyrrelse/bevegelser kan følsomheten settes høyere enn i områder med mer forstyrrelse/bevegelse. Videre blir følsomheten påvirket av temperatur; høyere temperatur fører til lavere følsomhet, derfor er kan man med fordel sette en høyere følsomhet når det er høyere temperaturer ute.

Merk at dersom Time Laps er satt til OFF, så kan ikke PIR Trigger bli satt OFF.
Fabrikkinnstilling: Normal

PIR intervall

Denne innstillingen bestemmer i hvor lang tid PIR sensoren skal være deaktivert etter en deteksjon. Iløpet av denne tiden vil det ikke bli tatt bilder på bevegelse. Minimum intervall er 0 sekunder som betyr at kameraet alltid tar bilder ved bevegelse i sensorområde. Maksimal intervall er 1 time som betyr at kameraet ikke vil ta bilder i 1 time etter det tok siste bildet på bevegelse. Trykk RIGHT for å øke eller senke intervallen.
Merk: Man bruker gjerne denne funksjonen dersom kameraet står ved en saltstein, åte eller lignende slik at du slipper et 10 talls eller 100 talls bilder av samme dyr som står lenge på samme plass.
Fabrikkinnstilling: 5 sekunder

Work hour/Arbeidstid

Velg tidsperioden kameraet skal være aktivt pr dag. Kameraet vil da være aktiv og kunne ta bilder kun i det tidsrommet som er satt her. Resten av dagen vil kameraet være deaktivert. Dersom denne er satt til OFF vil kameraet være aktivt hele døgnet.
Default: OFF

MMS set/MMS innstillinger

Kameraet kan sende MMS via GPRS nettverket. For å bruke denne funksjonene må du ha tilgang til GPRS  fra din mobilabonnementleverandør. Du må sette de riktige MMS parameterne for URL, APN, IP og Port. Ta kontakt med din mobilabonnementleverandør dersom du ikke har disse innstillingene.

GPRS set/GPRS innstillinger

Kameraet sender bilder via GPRS nettverket med SMTP protokol til en epostadresse. På denne måten vil kommunikasjonen ofte bli rimeligere. Du må sette de riktige GPRS parameterne for: Email server port, APN etc. Ta kontakt med din mobilabonnementleverandør dersom du ikke har disse innstillingene.

Send Mode/sendingsfunksjon

Det er 3 ulike sendemoduser: “Manual” som virker i Testmodus, mens “Daily report” og “Instant” virker i ON modus.

 1. Manual: Velg “Manual” i Test modus. Påse at SIM kortet er innstallert riktig. Kun bilder kan bli sendt i Manuel modus.
 2. Daily Report: Daily Report virker kun i ON modus, og denne vil gjøre at kameraet sender en oppsummering av det siste døgnet til et gitt klokkeslett. Det vil sende en melding med antall bilder tatt det siste døgnet samt det siste bildet som er tatt før det forhåndsinnstilte klokkeslettet. Dersom kameraet er satt i Photo modus vil det sende en MMS. Dersom det er satt i Video modus vil kamera sende en SMS med informasjon om hvor mange videoklipp som er tatt de siste 24 timene.
 3. Instant: Instant virker kun i ON mode. Når kameraet er i Instant modus vil det sende MMS øyeblikkelig etter det har tatt bildet. Du kan sette en begrensing på antall bilder kameraet skal sende pr dag. F.eks. dersom kameraet er i Photo modus, du har valgt Instant MMS modus og Max number er satt til 10, så vil kameraet sende de 10 første bildene som MMS  innenfor 24 timer. Etter disse 10 MMSene vil kameraet fortsatt ta bilder, men disse blir kun lagret på SD minnekortet. Etter 24 timer vil det på nytt sende bilder igjen. Dersom kameraet er i Video modus vil det kun sende SMS meldinger.
 4. OFF: Slår av funksjonen for å sende bilder.

Fabrikkinnstilling: Manual

Send To / Send til

Her velger du om bildene skal sendes til smarttelefon som MMS eller til epost.
Phone[MMS]: Bildet sendes via WAP.
Email[MMS]: Bildet sendes til epost via WAP.
Email[GPRS]: Bildet sendes til epost via SMTP.
Farbrikkinnstilling: Phone[MMS]

SMS Control / SMS kontroll

SMS Control kan aktivere kameraets toveiskommunikasjon. Dersom du setter SMS Control til ON kan kameraet motta og respondere på SMS kommandoer. Du kan også motta bilder på et hvilket som helst ønsket tidspunkt. Merk at dette bruker noe mer strøm enn om kameraet kun er i normal “hunting” modus.
Fabrikkinnstilling: OFF

Position ID / Kameraposisjon

Setter en egendefinert posisjon på kameraet slik at du enkelt kan skille flere kameraer fra hverandre. Du kan velge bokstaver mellom A og Z.
Fabrikkinnstilling: OFF

Version / Versjon

Her vises informasjon om kameraets Firmware og IMEI.

Format SD / Formater SD minnekort

Sletter alt innhold på minnekortet. Ta backup dersom du har noe du vil ta vare på.

Default Settings / fabrikkinnstillinger

Tilbakestiller alle innstillinger på kameraet.

4. PIR sensorområde

En PIR sensor er den sensoren som oppdager bevegelse foran kameraet og som gjør at kameraet tar bilde på bevegelser.

Dette kameraet har en nyutviklet, patentert PIR sensor. I optimale omgivelser kan sensoren ha en rekkevidde på inntil 30 meter. Under ser du en skisse som sammenligner en normal PIR sensor med den som sitter i dette kameraet:

Vinkelen på PIR sensoren (a) er såvidt mindre enn vinkel (β) på kameralinsa (FOV) slik at du slipper unødvendige tomme bilder og som gjør at du fanger de aller fleste bevegelser innen for sensorområdet.

NB! Oppsettet for å få kameraet til å sende bilder må gjøres via en PC. Programmet finner du her (lastes direkte ned fra produsentens nettside til din PC som en zippet fil). Brukerveiledning for oppsettet ligger i samme mappe).

Tilbehør til viltkamera

Lukk
Handle for 2000 kroner mer og få gratis frakt!
Gjelder klimanøytral servicepakke
(levert til nærmeste utleveringssted)
0 av 2000