Meny
MENY

GSM OPPSETT

Uovision UM595‐2G

© 2016 Friluftsmagasinet AS

Når ditt viltkamera skal settes opp til å sende bilder som MMS og/eller e‐post er det viktig at du kontrollerer at ditt SIM‐kort er aktivert. Dette gjør du ved å sette SIM‐kortet i en telefon og sende en MMS‐melding til en mottaker. De fleste SIM‐kort kommer med en PIN‐kode aktivert fra leverandøren. Denne PIN‐koden må deaktiveres i en mobiltelefon før det benyttes til viltkameraet.
Friluftsmagasinet AS har dessverre ikke oversikt over alle mobilabonnementer og leverandører på markedet. Det samme gjelder de ulike prisene på MMS, datatrafikk e.l.
Av erfaring vet vi at Telenor og Netcom fungerer godt i våre viltkameraer. Tvillingkort/tvilling‐SIM egner seg ikke, da viltkameraet trenger eget telefonnummer
Ta kontakt med din teleleverandør for mer info.

Les gjerne igjennom «Triks & Råd om bruk og oppsett av viltkamera» som du finner under dette produktet på vår nettside; www.magasinet.no

NB: For å få satt opp kameraet på PC, må man laste ned winRAR.

Last ned WinRAR her (ekstern lenke). 


Oppsettet
Når viltkameraet skal settes opp for å sende bilder må programvaren hentes fra viltkameraet og overføres til en datamaskin for å gjøre oppsettet der. Sett først batterier i viltkameraet, eventuell annen strømforsyning (tilbehør). Deretter settes en tom minnebrikke i minnekortsporet i viltkameraet. Se anvisning på undersiden av kamerahuset.

Bilde 1

NB! Dersom minnekortet er brukt i andre enheter før må minnekortet formateres slik at all gammel informasjon blir slettet fra minnekortet. Dette kan gjøres i en datamaskin eller i viltkameramenyen: “Menu ‐ SYS ‐ Format ‐ Yes”.

Når batteri og minnekort er montert i viltkameraet kan programvaren lastes ned.
Sett OFF‐SETUP‐ON bryteren i SETUP posisjon.
Trykk på «MENU» knappen for å komme til menyen.
Bruk deretter pil til høyre for å navigere til GSM fanen.

Bruk pil ned for å komme til «Download Tool».
Trykk OK knappen.
Kameraet vil nå automatisk gå ut av menyen.
Sett OFF‐SETUP‐ON bryteren i OFF posisjon og ta ut minnebrikken.
Sett minnekortet i minnekortleseren i en datamaskin.

Finn minnekortet på din «datamaskin» og dobbeltklikk på denne (kan være markert som flyttbar disk, SD‐kort, SD card e.l.)

Dersom du får opp denne feilmeldingen, betyr det bare at du må pakke ut filen med winRAR. Last ned WinRAR  lenger opp i denne veiledningen.

Når WinRAR er lastet ned høyreklikker du og åpner du GSMSETUP i winRAR.

Velg “Extract to” og trykk “OK”.
Du finner nå en ny mappe på minnekortet ditt som heter “GSMSETUP”, men uten ZIP‐fil – dobbeltklikk på denne.
UOV Setup kommer da opp ‐ dobbeltklikk på denne.

NB! Du kan få et varsel fra datamaskinen om at den prøver å kjøre et ukjent program. Trykk på «Yes» om dette varselet kommer.

Nå skal UOV Setup programmet vises på din skjerm og det er her de grunnleggende parameterne for sending av bilder settes.


Send Mode
«Instant» er den vanligste måten å bruke viltkameraet på.
«Instant» betyr at bildet blir sendt straks det blir tatt – det tar fra noen sekunder til et par minutter ved gode signaler.

«Max Num» bestemmer maksimalt antall bilder som blir sendt i løpet av et døgn. Alle bilder blir lagret på minnekortet uavhengig av dette valget.

«Daily Report» betyr at kameraet sender en statusrapport på det angitte tidspunktet hvert døgn. Rapporten inneholder det siste bildet og antall bilder som er tatt siden siste rapport.

«OFF» ‐ sendingsfunksjonen deaktiveres og kameraet sender ikke bilder via MMS eller e‐post. Bildene som blir tatt lagres fortsatt på minnebrikken.

Send Via
Her velger man om bildene skal sendes via MMS eller GPRS. Se forklaring nederst i veiledningen.

«MMS» bildene vil bli sendt som en MMS melding til telefon og/eller epost.
«GPRS» bildene vil bli sendt som e‐post til din epostadresse og man får kun valget Email under «Send To» (se forklaring lenger ned på siden).

Kostnadene på disse to ulike sendingsmetodene kan variere. Ta kontakt med din teleleverandør.

Velges GPRS må man klikke på «Email Set» og sette inn parameterne som vist i bildet.

Her kan man velge mellom for eksempel gmail, hotmail eller yahoo. Har man ikke en av disse, er det enkleste å opprette en epostadresse rettet mot en av disse. I dette eksempelet har vi satt opp mot gmail. Det er viktig at din gmailadresse slutter med @gmail.com. Her fører man inn hele epostadressen under “Email”, alt foran @gmail.com under “Account” og ditt passord under “Password”.

Trykk OK for å lagre.

Operator parameter
“Country”: Velg “Norge” i rullgardinmenyen.
“Operator”: Velg “Netcom” eller “Telenor” i rullgardinmenyen avhengig om du har abonnement/SIM‐kort fra Netcom eller Telenor. Alternativet ”Tele2” fungerer dessverre ikke.

Om du velger abonnement/SIM‐kort fra Tele2 eller en annen mobiloperatør må følgende gjøres:
«Country»: Customer
«Operator Parameter»: Customer1
Klikk deretter på «Custom» knappen.

NB! Friluftsmagasinet har dessverre ikke oversikt over alle teleleverandørene på markedet. Ta kontakt med din leverandør om du ikke benytter Netcom eller Telenor.

SMS Switch
Dette kameraet har muligheten for toveiskommunikasjon. Dette betyr at du kan sende kameraet en kommando via en SMS kode eller ved bruk av Uovision App.

Last ned Uovision App her.

Denne applikasjonen kan lastes ned på produktsiden på www.magasinet.no .
Se de ulike kommandoene lenger ned i veiledningen.
For at denne funksjonen skal fungere, må kameraet stå i MMS under «Send Via» og Phone
under «Send To».
«SMS Switch» må stå i ON.

Send To
Her velger man om kameraet skal sende bildene til et telefonnummer, en e‐postadresse eller
begge deler.
«Phone» ‐ Telefonnummer.
«Email» ‐ E‐postadresse.
«Both» ‐ Både telefonnummer og e‐postadresse.

Reicipients
«Phone» ‐ her setter du inn det mobilnummeret viltkameraet skal sende bildene til. Dersom «SMS Switch» er aktivert er det første mobilnummeret hovednummeret. Kameraet kan sende bildene til inntil fire ulike mobilnummere. Nummerne skilles med semikolon ( ; ).

«Email» ‐ her setter du inn e‐postadressen viltkameraet skal sende bildene til. Viltkameraet kan sende bildene til inntil fire ulike e‐postadresser. Adressene skilles med semikolon ( ; ).

Rename
«ON» ‐ navngi ditt kamera. Teksten kommer fram på infostripen på bildene. Her kan du ikke benytte bokstavene æ, ø eller å.
«OFF» ‐ tekst vil ikke fremkomme på bildene.

Max Size
Her kan du velge størrelse på bildene som skal sendes.
Min. størrelse er 60kb.
Max. størrelse er 120kb.

Default
Oppsettet blir tilbakestilt om man klikker på default.

Path
Her velger du hvor oppsettet skal lagres. Det er veldig viktig at denne filen lagres i minnekortets rotkatalog.

I dette eksempelet er det F:\
Trykk på den firkantete knappen med tre prikker.

Du vil da få opp bildet “Folder Browser”.

Klikk en gang på «SD CARD (F:)» (det kan stå «flyttbar disk», «minnekort» e.l.).
Klikk deretter på «OK».
Du vil da se at «Path» er (i dette eksempelet) endret fra C:\Windows\system32 til F:\

Klikk på «OK» for å lagre oppsettet i angitt katalog (i dette eksempelet F:\)
Filen er da lagret på minnekortet.
Om du har lagret oppsettet riktig skal minnekortfilen se ut som vist på bildet.

NB! Dersom PROFILE.BIN filen blir lagret i en av mappene (DCIM eller GSMSETUP) vil ikke oppsettet bli lagret riktig i viltkameraet og bilder blir ikke sendt.

Løs ut minnekortet fra PC og sett det inn i viltkameraet.
Sett OFF‐SETUP‐ON bryteren i SETUP. Du vil etter noen sekunder se meldingen «Update success» på skjermen.

Viltkameraet vil gå igjennom en oppstart og søke etter nettverk, dette tar noen sekunder. Når oppstarten er fullført vil du se bildet i eksempelet (vi har benyttet Netcom i dette eksempelet).

NB! Dekningsanviser oppe i høyre hjørne på bildet i eksempelet viser dekningen rettet mot MMS og ikke mot sending via GPRS. Dersom GPRS benyttes bør man undersøke hvor god dekning det er i området viltkameraet skal benyttes.

Viltkameraet er nå klart til å sende bilder ihht ditt oppsett.
I menyen på viltkameraet kan du stille inn kameraet ytterligere.
Se brukerveiledningen som ligger her for forklaring og veiledning av kameraets innstillinger.


SMS‐kommandoer
Denne modellen har toveiskommunikasjon og man kan da sende viltkameraet en SMS kode for å gi kameraet en kommando eller benytte Uovision App. Uovision App kan du laste ned til din Android telefon her.

Kodene sendes til nummeret på SIM‐kortet som står i viltkameraet dersom SMS Switch er satt til ON i GMS‐oppsettet.

Man kan bl.a. sende kameraet en SMS‐melding for å:

  • Skifte mellom bilde og videoopptak.
  • Legge til/fjerne telefonnummer og/eller epostadresser.
  • Be kamera ta et bilde og sende dette.

Dersom kameraet har flere telefonmottakere kan kun hovednummeret (nummeret som skrives først i oppsettet) mulighet til å legge til/fjerne mottakere. De øvrige kommandoene kan alle benytte.

Ordforklaring
GPRS: en standard for trådløs dataoverføring med mobilkommunikasjon over GSM mobiltelefonnettet.

GSM: er et digitalt system for mobiltelefoni som sender radiobølger i UHF‐båndet.

MMS: er et system som gjør det mulig å sende og motta forskjellige multimedia (f.eks. bilder, lyd og videoklipp) i tillegg til tekst, gjennom WAP‐protokollen.

Parametere
For ordens skyld viser vi de ulike teleleverandørenes parametere. Om du benytter et SIM‐kort fra Netcom eller Telenor blir disse automatisk lagt inn for deg under “Operator parameter”. Se forklaring lenger opp i denne veiledningen.

Netcom:
URL=http://mm/
APN=netcom
IP=212.169.66.4
Port=8080
Netcom GPRS
APN: Netcom

Telenor:
URL=http://mmsc
APN=telenor
IP= 10.10.10.11
Port= 8080
Telenor GPRS
APN: telenor

Tele2:
URL=http://mmsc.tele2.no
APN=mms.tele2.no
IP=193.12.40.14
Port=8080
Tele2GPRS
APN: internet.tele2.no

Feilmeldinger/error
Login fail: Dårlig signal. Feil i SIM kort fra teleleverandør.
Mulig løsning: Sett kamera tilbake til fabrikkinnstillinger, formater minnekortet og legg inn oppsettet på nytt. Dersom kameraet fortsatt ikke sender bør du kontakte din leverandør av SIM‐kortet da det kan være noe feil i oppsettet i SIM‐kortet. Lang antenne finnes som tilbehør.

Send fail: Ugyldig telefon eller e‐post i oppsettet. Dårlig signal.
Mulig løsning: Kontroller at telefonnummer og epostadresse er korrekt i oppsettet. Dersom du har lagt inn flere nummer og/eller adresser forsøk med kun ett nummer eller en adresse. Lang antenne finnes som tilbehør.

Network busy: Feil i telefonnummer og/eller e‐postadresse. Tomt kontantkort.
Mulig løsning: Kontroller at telefonnummer og epostadresse er korrekt i oppsettet. Dersom du har lagt inn flere nummer og/eller adresser forsøk med kun ett nummer eller en adresse. Kontroller at det er mer ringetid på kontantkortet.


Tilbehør til viltkamera


Declaration of Conformity to Directive 1999/5/EC
CE Caution: Hereby, UOVision Technology(HongKong)Co.,Ltd declears that the wireless cameras UM565/UM565HD/UM535 (Norwegian user menu) is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

A copy of the DOC may be obtained throught the following address:
UOVision Technology (HongKong) Co., Ltd. Room 802, the 5 th Building, Donghua Research&Design Park, NanGuang Road, Nanshan District, Shenzhen, CHN 518054.

Lukk
Handle for 1500 kroner mer og få gratis frakt!
Gjelder klimanøytral servicepakke
(levert til nærmeste utleveringssted)
0 av 1500