Meny
MENY
Del

Sist oppdatert: 04.12.2018

Isvettreglene

For mange er vinterens frluftshøydepunkt forbundet med ferdsel på isen. De siste årene har forholdene med lite snø og kalde temperaturer tidlig gjort at stålisen frister. Turskøyter har blitt populært på islagte skogsvann. Isfiske har vært en populær friluftsaktivitet både på sjøisen og på skogsvann. Mange skiløyper går over islagte vann.

Skal du ut på isen i vinter er det lurt å lese gjennom Tryg Forsikring og Norsk Livredningsselskap sine isvettregler slik at du er forberedt om uhellet skulle være ute og du eller andre faller igjennom isen.

1. Ha respekt for isen

Vær oppmerksom på at isen aldri kan bli helt sikker overalt.

2. Ikke gå ut på is uten å kunne svømme

Helst bør du ha prøvd å være i isvann, delvis for å kjenne til hvordan det er, men like mye for å kjenne til din egen reaksjon dersom du kommer i så kaldt vann. Kan du ikke svømme, bør du ha på deg en form for flyteplagg.

3. Hold deg på sikker is, styr unna steder der du bør vite at det er svak is

Du må ikke gå ut på is med stor variasjon i tykkelse og bæreevne uten at du har god kjennskap til is og har trent på å oppfatte variasjoner i isen. Med kjennskap til is vil du gå utenom siv, råker, broer, odder, utløp, innløp, trange sund, steder der du vet det er grunner, eller der isen akkurat har lagt seg. I forhold til is på regulerte vann og hvordan isforholdene kan variere med varierende vannstand, effektkjøring osv. finner du informasjon på www.nve.no.

Varsom.no har en veldig fin side for isvarsling i Norge.

4. Vær spesielt oppmerksom på høstis, snødekket is og våris

Nylagt is eller is som nærmer seg å gå opp, er upålitelig. Snødekket is kan være skum-mel fordi du ikke kan se eller merke hvor den er svak, før det er for sent. Spesielt oppmerksom skal du være dersom snøen har lagt seg på isen kort tid etter at den la seg. 30 cm snø isolerer og gjør at isen ikke legger på seg.

5. Bruk alle sansene når du går på isen

Isen gir lyd fra seg. Høye og korte lyder er et varsel om tynn is. Hvit eller grå is er svakere enn mørk is (gjelder ikke vårisen) og blank is. Is på saltvann er svakere enn is på ferskvann.

6. Gå flere i følge

Dere representerer en redningsmulighet for hverandre. Går dere litt spredd, vil dere fordele vekten over en større flate, samtidig som ikke alle vil gå igjennom på én gang.

7. Ta med deg skikkelig og tilstrekkelig sikkerhetsutstyr

Dette må ses i forhold til erfaring og hvilken type tur du er på. En godt festet sekk med skiftetøy pakket i vanntett pose, gir opp-drift. Ispigger er obligatorisk. I tillegg bør du ha en kasteline med deg.

8. Hvis du går igjennom isen, ikke få panikk

Tenk klart, og sjansene øker for at du kom-mer deg opp igjen. Forsøk å holde hodet og øvre del av kroppen mest mulig over vann. Dette vil redusere nedkjøling og øke over-levelsesmuligheten. Kommer du under isen, let deg fram til der isen er mørkest, der er det åpent vann. Søk alltid etter å komme opp i den retningen du kom fra før du gikk gjennom. Bruk ispigger, tollekniv, stav eller en spiss gjenstand for å hogge tak i isen, og hjelp til med kraftige spark.

9. Hvis andre går gjennom isen; hold avstand

Bruk såkalt forlenget arm. Helst en red-ningsline, livredningsbøye eller annet du kan kaste bort til den i vannet. Har du ikke dette, trekk deg fram på magen og rekk ut en ski, skistav, et belte, en grein etc. Sørg for en form for forankring så ikke du blir dratt uti.

Kilde: Norges livredningsselskap og Tryg Forsikring.


Del